Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (молодший спеціаліст з обліку і оподаткування)

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування Галузь знань: 07 Управління та адміністрування   Кваліфікація: молодший спеціаліст з обліку і оподаткування Рівень вищої освіти: молодший спеціаліст Форма навчання: […]