Спеціальність “Дизайн”

Спеціальність                 022 Дизайн

Галузь знань:                   02  «Культура і мистецтво»

Рівень вищої освіти:    бакалавр

Кваліфікація:                 бакалавр  дизайну

Форма навчання:          денна,  заочна

Термін навчання:    

  • 4 роки – рівень вищої освіти бакалавр.

Кращі студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі.

Бакалавр – це фахівець, який здобув повну вищу освіту спеціальності «Дизайн», отримав спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань в творчій діяльності у сфері матеріальної та духовної культури, створення високопрофесійних дизайнерських розробок. Фахівець підготовлений до роботи в галузі дизайну в усіх сферах народного господарства, включно:

  • на виробництві;
  • в проектній діяльності;
  • соціально-культурній сфері та інформаційній діяльності.

Програма підготовки бакалаврів за спеціальністю  «Дизайн» галузі знань «Культура і мистецтво» базується па загальноосвітніх та професійно-орієнтованих дисциплінах, які формують загальну культуру особи і прищеплюють їй навички професійної роботи. Протягом першого року навчання студенти засвоюють основи рисунку, живопису, композиції та формоутворення, вивчають історію мистецтв, шрифти, основи кольорознавства, нарису геометрію та перспективу. На другому році навчання студенти вивчають історію дизайну, матеріалознавство, основи проектування, сучасні технології. З третього року навчання розпочинається спеціалізація за обраними сферами творчої діяльності засвоюється теорія та методика дизайну та продовжується загальноосвітня підготовка. Паралельно з теоретичним навчанням студенти набувають практичних навичок у творчих художніх майстернях, майстер-класах з дизайну шляхом виконання курсових робіт.

Бакалавр  дизайну може займати первинні посади, згідно з одержаною спеціалізацією:

дизайнер-виконавець окремого об’єкту в проектно-творчих колективах архітектурного середовища, інтер’єрів житлових, громадських та промислових споруд і обладнання, проектування експозицій та реклам, менеджер; викладач або керівник гуртка з основ дизайну, рисунка та живопису в закладах шкільного та дошкільного навчання.

Видами і об’єктами професійної діяльності бакалавра також є:

  • участь у художніх та дизайнерських виставках різного рівня;
  • виконання творчих замовлень держави, громадських організацій, установ, приватних осіб тощо;
  • робота за фахом у творчо-виробничих комбінатах і майстернях Спілки дизайнерів України, дизайн-студіях, в театрах, кіно-телестудіях тощо.