Спеціальність: 022 Дизайн (художник-конструктор (дизайнер) (з дипломом молодшого спеціаліста))

Спеціальність: 022  Дизайн

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Рівень вищої освіти: молодший спеціаліст

Кваліфікація: художник-конструктор (дизайнер) (з дипломом молодшого спеціаліста)

Форма навчання: денна

Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців (на основі базової загальної середньої освіти);
 • 2 роки 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти).

Сьогодні є доведеним те, що промислові вироби, створені за допомогою дизайнерів, здатні виконувати не менш важливі функції естетичного і культурного виховання, ніж образотворче мистецтво. В свою чергу, такі галузі сучасного мистецтва, як кіно, телебачення, книжкова графіка, реклама, в організаційному плані все більш перетворюються в розвинені системи промислового виробництва, ефективність якого залежить від якості його дизайнерського проектування.

Значення дизайну та ергономіки в поліпшенні якості промислової продукції та її конкурентоспроможності на світовому ринку, створенні сучасних умов праці та життєдіяльності людини було визнано на державному рівні ще Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 37 «Про першочергові заходи щодо розвитку національної системи дизайну та ергономіки і впровадження їх досягнень у промисловому комплексі, об’єктах житлової, виробничої і соціально-культурної сфер».

Професійна діяльність фахівців з дизайну спрямована на розробку функціонально корисних, зручних, технологічних, економічно-раціональних, естетичних виробів. Умови ринкової конкуренції зобов’язують виробників товарів і послуг шукати нові способи їх просування до споживачів – маркетингові, економічні, інформаційні і звичайно дизайнерські.

Напрямки діяльності художника-конструктора (дизайнера) (з дипломом молодшого спеціаліста)

Можуть займати посади:

 • Мистецтвознавець
 • Представник з реклами
 • Художник-графік телебачення
 • Технік-конструктор
 • Фотохудожник
 • Дизайнер
 • Колорист (художник)
 • Художник з освітлення
 • Художник-шрифтовик