Спеціальність: 081 Право (молодший спеціаліст з права)

Спеціальність: 081 Право

Галузь знань: 08 Право

Кваліфікація: молодший спеціаліст з права

Рівень вищої освіти: молодший спеціаліст

Форма навчання: денна

Термін навчання:

  • 4 роки (на основі базової загальної середньої освіти);
  • 3 роки (на основі повної загальної середньої освіти).

Молодший спеціаліст з права – це фахівець, який підготовлений для професійної діяльності в сфері юридичної практики. Ця сфера пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури.

Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста з права є охорона і захист прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб усіх форм власності та господарювання, всіляке сприяння зміцненню законності та правопорядку, формуванню правової держави.

Високий рівень професійної культури дозволяє фахівцю-юристу пропагувати правові знання та здійснювати правове виховання громадян, проводити роботу з дотримання законності, зміцнення правопорядку. Він повинен уміти оцінювати історичні та сучасні процеси й проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Юрист повинен володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати сукупність узагальнених професійних завдань.

Напрямки діяльності молодшого спеціаліста з права

Можуть займати посади:

  • секретаря, секретаря судового засідання, судового виконавця, спеціаліста І та ІІ категорії господарського суду, завідувача канцелярією районного, міського, обласного суду, розпорядника суду в органах правосуддя;
  • секретаря сільської та селищної Рад народних депутатів, інспектора приймальних, загальних та інших відділів виконавчих комітетів Рад народних депутатів, секретаря-референта в органах самоврядування і виконавчої влади;
  • спеціаліста І та ІІ категорії органів РАЦСу, консультанта нотаріальної контори, відповідального секретаря, керуючого справами президії колегії адвокатів, кодифікатора, архіваріуса в установах юстиції;
  • молодшого слідчого, інспектора митної служби ІІІ рангу, старшого інспектора з паспортної роботи в органах внутрішніх справ і митного контролю;
  • юрисконсульта, інспектора по кадрах, секретаря-референта, завідувача канцелярією підприємств, установ, організацій в юридичній службі народного господарства.