Спеціальність “Облік і оподаткування”

Спеціальність:               071 Облік і оподаткування

Галузь знань:                   07 Управління та адміністрування

Кваліфікація:                  бакалавр з обліку і оподаткування

Освітній ступінь:          бакалавр

Форма навчання:            денна, заочна

Термін навчання:

  • 4 роки (на основі повної загальної середньої освіти)
  • 2, 3 роки (на основі диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста)

Метою професійної діяльності бакалавра з обліку та оподаткування є інформаційне забезпечення управління в сфері господарської діяльності та державному секторі, формування фінансової і податквової звітності, контроль збереження та ефективного використання ресурсів.

В інституті поєднують теоретичне навчання з практичною підготовкою, використовують сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання.

Випускники-бакалаври можуть працювати на посадах:

  • бухгалтера;
  • економіста;
  • бухгалтера – експерта;
  • бухгалтера – ревізора;
  • касира – експерта;
  • асистента бухгалтера – експерта;
  • бухгалтера з податків та зборів.