Спеціальність “Психологія”

Спеціальність:               053 Психологія

Галузь знань:                   05 Соціальні та поведінкові науки

Кваліфікація:                  бакалавр з психології

Освітній ступінь:          бакалавр

Форма навчання:            денна, заочна

Термін навчання:

 • 4 роки (на основі повної загальної середньої освіти)
 • 2, 3 роки (на основі диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста)

Шановний абітурієнте! Увага!

Розбудова демократії в країні, формування нових форм суспільних відносин зумовлюють необхідність професійної регуляції взаємодії людей, що виникає за нових умов життя. Складність цих відносин є причиною виникнення психологічних проблем, які не можуть бути вирішені без участі професійних психологів.

Навчання на психологічному факультеті Університету забезпечує теоретичну і практичну підготовку фахівців, здатних здійснювати психологічний супровід усіх аспектів життєдіяльності людини. Отримавши достойну роботу, у майбутній професійній діяльності випускник нашого Університету може беззастережно покластися на ґрунтовні та якісні знання, прикладні вміння та сучасні ділові навички.

Студенти Університету сучасних знань спеціальності «Психологія» отримують фундаментальну загальнопсихологічну та гуманітарну підготовку, а також вивчають цикл дисциплін професійної підготовки:

 • Загальна психологія
 • Вікова психологія
 • Диференціальна психологія
 • Соціальна психологія
 • Медична психологія
 • Юридична психологія
 • Педагогічна психологія
 • Психотерапія та ін.

Студенти проходять практичну підготовку в установах та організаціях, з якими співпрацює Університет.

Випускники спеціальності «Психологія» можуть працювати в:

 • закладах освіти;
 • у соціальних службах;
 • у науково-дослідних інститутах;
 • на підприємствах;
 • здійснювати психокорекційну та психотерапевтичну роботу в медичних закладах;
 • центрах психологічної допомоги;
 • приватно.

Перспективи працевлаштування

Спеціальність: «Психологія»

Освітній рівень: бакалавр (тривалість навчання 4 роки)

Кваліфікація: бакалавр з психології

Тематика навчання: загальна психологія, диференційна психологія, експериментальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, психологія сім’ї, психофізіологія, психогенетика, психологія управління, психотерапія та психокорекція.

Перспективи працевлаштування:

 • у медичних закладах, де вирішуються питання психодіагностики та психокорекції ;
 • у системі освіти та дошкільного виховання, в соціальній сфері, у сфері психологічного консультування (сімейне, індивідуальне, коучинг);
 • у навчальних закладах, де створені психологічні служби;
 • у виховально-трудових колоніях, реабілітаційних школах, спеціалізованих приймальниках – розподільниках для неповнолітніх;
 • в органах внутрішніх справ та їх підрозділах, у Збройних силах України;
 • у державних та приватних фірмах та установах, які потребують кадровий відбір працівників, їх підготовку та перепідготовку;
 • у торгівлі (супервайзер, корпоративний тренер).