Спеціальність “Право”

Закон – це правило, що не піддалося виинятку.
(С. Лузан)

Спеціальність:             081  Право

Галузь знань:                08 Право

Кваліфікація:               бакалавр з права

Рівень вищої освіти:   бакалавр

Форма навчання:        денна, заочна

Термін навчання:

  • 4 роки (на основі повної загальної середньої освіти);
  • 2, 3 роки (на основі диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста).

Бакалавр з права – це фахівець, який підготовлений для професійної діяльності в сфері юридичної практики.

Метою професійної діяльності бакалавра з права є охорона і захист прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб усіх форм власності та господарювання, всіляке сприяння зміцненню законності та правопорядку, формуванню правової держави.

В інституті втілюються положення сучасної концепції розвитку юридичної освіти в Україні. Серед яких важливими є:

  • якість підготовки юристів та їх професійна мобільність;
  • посилення конкурентоспроможності фахівців з права;
  • впровадження сучасних інформаційних технологій навчання, науково-методичних і освітніх програм за спеціальністю «Право».

Випускники – бакалаври спеціальності «Право» можуть працювати на посадах: юристконсульта, адвоката, нотаріуса, судді, державного виконавця, слідчого, спеціаліста з оперативно-розшукової діяльності, інспектора митниці, інспектора відділу кадрів, державного податкового інспектора, інспектора з соціальної допомоги, секретаря правління та продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з права.