Положення про коледж

1. Загальні положення

1.1. КРОПИВНИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» (далі – Коледж, код ВП 39679676) є організаційним і навчальним відокремленим структурним підрозділом ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» (далі- Університет) та повним правонаступником прав і обов’язків Кіровоградського коледжу Товариства з обмеженою відповідальністю Вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (код ВП 38994217) в силу реорганізації (перетворення) Товариства з обмеженою відповідальністю Вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (код ЄДРПОУ 31839933) відповідно до законодавства та рішень загальних зборів засновників № 07/11 від 07.11.2014р, № 01 від 13.02.2015р.

1.2. Коледж не є юридичною особою, має власний рахунок в банку, має статус відокремленого структурного підрозділу Університету.

1.3. Коледж створюється на підставі рішення загальних зборів засновників (учасників) Університету та діє у відповідності до законодавства України, зокрема ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про освіту» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України.

1.4. Створення, діяльність та ліквідація Коледжу регулюються даним Положенням про коледж, Статутом, наказами, розпорядженнями, іншими документами Університету та нормами чинного законодавства.

1.5. Місцезнаходження Коледжу: 25015, Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, буд. 40.

Завантажити (PDF, 790KB)