Керівництво Інституту

Добрянський Ігор Анатолійович
Добрянський Ігор Анатолійович

Добрянський Ігор Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор.

Народився в с. Ульяновка Кіровоградської області. Освіта  – вища, педагогічна, економічна.

Трудовий шлях розпочав учителем у сільській школі на Полтавщині.

1987–1989 рр. – аспірант Науково-дослідного інституту загальних проблем виховання АПН СРСР (м. Москва). Достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук.

1989-1992 рр. – викладач, старший викладач, доцент, завідуючий кафедрою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

1992-1995 рр. – докторант Науково-дослідного інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ).

Перший в Україні захистив докторську дисертацію, предметом дослідження якої є процес розвитку приватної вищої школи.

Від 1993 до 2014 рр. – ректор Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки (КІРУЕ). У зв’язку з реформуванням КІРУЕ (шляхом приєднання)        призначений директором Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки ВНЗ «Університет сучасних знань», м. Київ.

Автор 146 наукових праць, з них  120 наукових та  26 навчально-методичного характеру, у   тому числі 78 наукових публікацій у фахових виданнях, 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 рекомендовано науково-методичним центром вищої освіти  МОН України (одноосібно), 6 монографій  – 3 з них (одноосібно)

Підвищення кваліфікації: стажування в Міжнародному університеті ім. Шілера в м. Лондон (Велика Британія), коледжі Алверно (штат Мілуокі, США), Вищій школі в Ціттау (Німеччина), Гданській вищій гуманістичній школі (Польща), Пражському університеті (Чехія).

Нагороди, почесні  звання: Грамота Міністерства освіти  і науки України; знак «Відмінник освіти України»; Почесна грамота Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету; Почесна грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради; Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»; Подяка Президента України; Почесна грамота Верховної Ради України.

Почесний доктор – Doctor Honoris Causa та Доктор габілітований – Doctor habilitatus (Dr. habil.) декількох європейських університетів

Додаткова інформація:

Членство в ІГС:

Голова ради  Кіровоградської обласної організації Товариства «Знання» України, член Громадської ради при Кіровоградській обласній адміністрації.

Основні публікації:

Монографії

 1. Добрянский И.А. Негосударственное высшее образование в Украине: Монография. – М.: Педагогическая академия последипломного образования, 2007. – 446 с. – 19 п.л.
 2. Добрянский И.А. Негосударственное высшее образование в независимой Украине: Монография (укр.яз.). – Кировоград: Імекс ЛТД, 2005. – 280 с. – 11,9 п.л.
 3. Добрянский И.А. Негосударственное высшее образование: философия, история, практика. Монография (укр.яз.). – Кировоград: Імекс ЛТД, 2006. – 305 с. – 12,7 п.л.
 4. Добрянский И.А., Постолатий В.В. Общественная и частная инициатива в развитии образования Украины (конец ХІХ – начало ХХ ст.): Научное издание (укр.яз.). – Кировоград: ООО «Факир», 1998. – 143 с. – 6,0 п. л. (авт. – 3 п.л.)
 5. Добрянский И., Стшымински А. Система образования: аспекты, факторы, функции (польск.яз.). – Дрогобыч-Кошалин: KOLO, 2004. – 192 c. – 8 п.л. (авт. – 4 п.л.).
 6. Негосударственная высшая школа Украины на пути инноваций: Монография (укр.яз.). [Авт. коллектив: В.Андрущенко, Б.Королев, В.Астахова, И.Добрянский (подраздел 2.3. Проблемно-блочный принцип преподавания в высших учебных заведениях. – С. 146-165. – 0,50 авт. л.) и др.]; / Под ред. В.П. Андрущенко и Б.И. Королева; Акад. пед. наук Украины. Ин-т высш. образования, Харьк. гуманит. ун-т «Нар. укр. акад.». – Харьков: Изд-во НУА, 2005. – 320 с.– 14 п.л. (авт. – 0,5 п.л.)

 

Навчальні й методичні посібники, навчальні програми, підручники:

 1. Добрянский И.А. Негосударственное высшее образование в Украине. Курс лекций (укр.яз). – Кировоград: «Імекс ЛТД», 2006. – 460 с. – 19,1 п.л.
 1. Добрянский И.А., Макаров Р.Н., Деминский А.Ц., Демура И.В. Диагностика профессионально важных качеств специалистов ХХІ века: Учебное пособие. – М.: Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, 2001. – 187 с. – 7,8 п.л. (авт. – 1,7 п.л.)
 2. Добрянский И.А., Макаров Р.Н., Деминский А.Ц., Демура И.В. Автоматизированные диагностические комплексы и коррекция профессионально важных качеств: Учеб. пособие. – М.: Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, 2001. – 216 с. – 9 п.л. (авт. – 2,2 п.л.).
 3. Добрянский И.А., Дьяконов Г.В. Активные методы группового обучения психологи: диалогический поход: Учеб.-метод. пособие. – Кировоград: Имекс ЛТД, 2004. – 189 с. – 7,8 п.л. (авт. – 3,9 п.л.)
 4. Общественная и частная инициатива в развитии образования в Украине / Учебная программа спецкурса. (укр.яз.). Сост. Добрянский И.А. – Кировоград, 2001. – 16 с. – 0,6 п.л.
 5. Организационно-методическое обеспечение качества образовательного процесса в негосударственном высшем учебном заведении: Учеб.-метод. пособие. (укр.яз.). Сост. Добрянский И.А. – Кировоград, 2001. – 85 с. – 3,5 п.л.
 6. Организация практической подготовки студентов: Метод. рекомендации. (укр.яз.). Сост. Добрянский И.А. – Кировоград, 2002. – 25 с. – 1 п.л.
 7. Организация самостоятельной работы студентов в высшем учебном заведении: Метод. рекомендации для преподавателей (укр.яз.). Сост. Добрянский И.А. – Кировоград, 2003. – 35 с. – 1,5 п.л.
 8. Негосударственное образование в Украине / Учебная программа спецкурса. Сост. Добрянский И.А. – Кировоград, 2003. – 19 с. – 0,8 п.л.
 9. Образовательный менеджмент / Учебная программа спецкурса. (укр.яз.). Сост. Добрянский И.А. – Кировоград, 2003. – 21 с. – 0,9 п.л.
 10. Психологическая служба в негосударственном ВУЗе: Метод. рекомендации (укр.яз.). Сост. Добрянский И.А. – Кировоград, 1999. – 32 с. – 1,3 п.л.
 11. Образование и социальное сопровождение приемных семей и детских домов семейного типа / Учебная программа (укр.яз.). – Кировоград, 2005. – 23 с. – 1 п.л.
 12. Страхування. Підручник. Страхування: підручник. / Добрянський І.А., Рижиков В.С. Серватинський І.М. – Київ: Університет сучасних знань – 2014. – 315 с.
 13. Комунікативна спрямованість тексту іноземною мовою. Вільно спілкуйся англійською. Навчальний посібник. / Добрянський І.А., Яскевич О.К., Зимомря М.М., Герета О.М., Дашко Л.Т., Дубицька О.Б., Гавриленко О.М . – Кіровоград-Дрогобич, 2016.