Правила прийому на навчання до Кропивницького коледжу ПВНЗ «УСЗН» в 2019 році (pdf, 36 стор.)

Правила прийому на навчання до Кропивницького коледжу Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році (далі Правила прийому) розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року №1082 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за №1231/32683.

Правила прийому оприлюднюються державною мовою та розміщуються на веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» www.umk.edu.ua і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Кропивницький коледж Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» на підставі, ліцензії, щодо здійснення освітньої діяльності Наказ Міністерства освіти і науки України №67-л від 31.03.2017 року, цих Правил, оголошує прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Більш детальніше у pdf-файлі:

Завантажити (PDF, 426KB)